Tag: กิจการอวกาศ

ส.ส.ภูมิใจไทย เชื่อกิจการอวกาศมาแรงมั่นใจเติบโตนับล้านล้านเหรียญ

ส.ส.ภูมิใจไทย ชี้กิจการดาวเทียม ไม่ใช่แค่สื่อสาร-ถ่ายทอดสดเผยกิจการอวกาศยุคใหม่มาแรง แนะ รบ.ให้ความสำคัญทำแผนระดับชาติพัฒนาเป็น “Space Agency” ระบุเศรษฐกิจด้านอวกาศ มีแนวโน้มโตนับล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สล็อตออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) หารือต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นตนเองต้องขอขอบคุณทางรัฐบาล โดยหลังจากที่ตนได้หารือถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ยังไม่มีการดำเนินการไปนั้น ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังกล่าว จำนวน 7 คน จึงถือว่าคณะกรรมการฯชุดนี้ มีความสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยตนจะติดตามการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับประเด็นสำคัญที่ตนจะได้หารือวันนี้ คือ เรื่องกิจการอวกาศยุคใหม่ (New Space) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากิจการอวกาศถูกผูกขาดไว้สำหรับภาครัฐเท่านั้น โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงอวกาศทุกคนจะนึกถึงชื่อ NASA เป็นอันดับแรก แต่ในปัจจุบันเป้าหมายในการดำเนินกิจการอวกาศ jumboslot…


“เศรษฐพงค์” หนุน “บิ๊กป้อม” เร่งทำ ก.ม.กิจการอวกาศ ก้าวสู่New economy

“เศรษฐพงค์” หนุน “บิ๊กป้อม” สั่งเร่งทำกฎหมายกิจการอวกาศ ชี้มองการณ์ไกลช่วยพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ ระบุช่วยไทยก้าวสู่ “New economy” ได้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ-ความมั่นคงเมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สล็อตออนไลน์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติ ว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ที่ท่านรองนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพราะถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านกิจการอวกาศของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และยังมีส่วนในการยกระดับเศรษฐกิจและและภาคธุรกิจของประเทศไทยด้วย ซึ่งการออกกฎหมายกิจการอวกาศ จะทำให้สามารถตั้งหน่วยงานมากำกับดูแลเป็นการเฉพาะได้ จะทำให้กิจการอวกาศมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นความหวังที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New economy) ที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจการอวกาศของประเทศ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก jumboslot จะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยยกระดับกฎหมายเพื่อให้เกิดการกำกับดูแล เกิดการส่งเสริมกิจการอวกาศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในระดับสากล รวมถึงพันธกรณีต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ เครดิตฟรี…